Närproducerat kött Stockholm

Kvalitetskött från djur som har haft ett bra liv

Om oss

All produktion följer KRAV-normer, vilket även innebär att vi producerar det foder som behövs direkt på gården. Djur som går till köttproduktion ska ha ett värdigt och bra liv. Hos oss får de leva på ett naturligt vis med mycket utevistelse och i lagom stora grupper så att det inte uppstår konflikter.

Att undvika transporter är viktigt för oss, både för att djuren ska slippa den stressen och för att värna om miljön. Därför har vi investerat i ett eget slakteri beläget på gården. Här slaktar vi våra egna djur och genomför legoslakt åt andra mindre producenter i närheten. Slakteriet är besiktat av Livsmedelsverket och godkänt som gårdsslakteri.

Du är alltid välkommen på besök för att handla våra produkter eller helt enkelt se hur djuren har det. Ring oss först så att vi kan ta oss tid att visa dig runt. Välkommen!

 

 

Kött från djur som har haft ett bra liv. Upptäck skillnaden du också!